YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

  • A. Các cây thông mọc gần nhau, có rễ nối liền nhau
  • B. Cá mập con khi mới nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn
  • C. Động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau
  • D. Tỉa thưa tự nhiên ở thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76549

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON