YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người hiện đại có những đặc điểm nào sau đây?

  • A. Có lồi cằm, chứng tỏ tiếng nói phát triển, răng to khỏe lúc trưởng thành có 32 chiếc
  • B. Có nền văn hóa phức tạp, tiểu não to nên thông minh hơn động vật
  • C. Xương hàm nhỏ, manh tràng phát triển
  • D. Không có răng nanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76570

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON