YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đúng?

  • A. Đại trung sinh lục địa gần giống hiện nay, xuất hiện loài người
  • B. Đại tân sinh lục địa gần giống hiện nay, xuất hiện loài người
  • C. Đại tân sinh bò sát khổng lồ xuất hiện, xuất hiện loài người
  • D. Đại nguyên sinh động vật di cư lên cạn hàng loạt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76571

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON