YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  John is _______ only child in his family so his parents love him a lot.

  • A. a
  • B. the
  • C. an
  • D. no article

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chúng ta có cụm "the only" nên chọn the

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 949

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF