ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  John is _______ only child in his family so his parents love him a lot.

  • A. a
  • B. the
  • C. an
  • D. no article
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chúng ta có cụm "the only" nên chọn the

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 949

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1