YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  John is _______ only child in his family so his parents love him a lot.

  • A. a
  • B. the
  • C. an
  • D. no article

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chúng ta có cụm "the only" nên chọn the

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 949

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON