YOMEDIA
UREKA
 • Choose a, b, c, or d that best completes each sentence.

  Câu hỏi:

  Each of us must take ______ for our own actions.

  • A. probability
  • B. ability
  • C. possibility
  • D. responsibility

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chúng ta có cụm take responsibility for: Chịu trách nhiệm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 947

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF