YOMEDIA
 • Choose a, b, c, or d that best completes each sentence.

  Câu hỏi:

  Each of us must take ______ for our own actions.

  • A. probability
  • B. ability
  • C. possibility
  • D. responsibility

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chúng ta có cụm take responsibility for: Chịu trách nhiệm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA