ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Choose a, b, c, or d that best completes each sentence.

  Câu hỏi:

  Each of us must take ______ for our own actions.

  • A. probability
  • B. ability
  • C. possibility
  • D. responsibility
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chúng ta có cụm take responsibility for: Chịu trách nhiệm.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 947

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1