YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly.

  • A. happen
  • B. encounter
  • C. arrive
  • D. clean

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Come up = happen

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA