YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  These quick and easy _______ can be effective in the short term, but they have a cost.

  • A. solve
  • B. solvable
  • C. solutions
  • D. solvability

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong câu này cần 1 danh từ, nên chúng ta chọn solution. Easy là tính từ, sau tính từ là 1 danh từ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF