ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  These quick and easy _______ can be effective in the short term, but they have a cost.

  • A. solve
  • B. solvable
  • C. solutions
  • D. solvability
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong câu này cần 1 danh từ, nên chúng ta chọn solution. Easy là tính từ, sau tính từ là 1 danh từ

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1