YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Peter tried his best and passed the driving test at the first _______.

  • A. try
  • B. attempt
  • C. doing 
  • D. aim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  At the first attempt: Sự cố gắng ban đầu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF