YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  She got up late and rushed to the bus stop.

  • A. cam into
  • B. went leisurely
  • C. went quickly
  • D. dropped by

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Rush = went quickly

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA