AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Our parents join hands to give us a nice house and happy home.

  • A. deal with
  • B. manage
  • C. help together
  • D. work together

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Join hands = work together: Chung tay

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>