ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  We are a very ..................... family and support each other through any crises.

  • A. old - establised
  • B. well - to - do
  • C. low - income
  • D. close - knit
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  close knit: gắn bó

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 959

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1