YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  We are a very ..................... family and support each other through any crises.

  • A. old - establised
  • B. well - to - do
  • C. low - income
  • D. close - knit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  close knit: gắn bó

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 959

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON