YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  According to the boss, John is the most _______ for the position of executive secretary.

  • A. supportive
  • B. caring
  • C. suitable
  • D. comfortable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cụm suitable for : Phù hợp với.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 950

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF