MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  According to the boss, John is the most _______ for the position of executive secretary.

  • A. supportive
  • B. caring
  • C. suitable
  • D. comfortable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cụm suitable for : Phù hợp với.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA