ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?

  • A. \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1\)
  • B. \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 1\)
  • C. \(y = {x^4} - 2{x^3} + 1\)
  • D. \(y = {x^3} - 3x + 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta thấy đồ thị hàm số là hàm bậc 3 có nét cuối đi lên nên hàm số và có a > 0 nên loại đáp án B và C.

  Đồ thị hàm số đi qua điểm (-1;3) nên ta có:

  Đáp án A: \({\left( { - 1} \right)^3} - 3.{\left( { - 1} \right)^2} + 1 =  - 3 \ne 3 \Rightarrow \) loại đáp án A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66213

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON