ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho khối nón có bán kính đáy là r, chiều cao h. Thể tích V của khối nón đó là :

  • A. \(V = \pi {r^2}h\)
  • B. \(V = \frac{1}{3}{r^2}h\)
  • C. \(V = {r^2}h\)
  • D. \(V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thể tích khối nón có bán kính đáy R và chiều cao h: \(V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON