ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ bên dưới:

  Số giá trị nguyên dương của m để phương trình \(f\left( {{x^2} - 4x + 5} \right) + 1 = m\) có nghiệm là

  • A. 0
  • B. Vô số 
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt \(t = {x^2} - 4x + 5 = {\left( {x - 2} \right)^2} + 1 \ge 1\), Phương trình trở thành \(f(t)=m-1\) 

  Số nghiệm của phương trình \(f(t)=m-1\) là số giao điểm cảu đồ thị hàm số \(y=f(t)\) và đường thẳng \(y=m-1\) 

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy phương trình \(f(t)=m-1\) có nghiệm \(t \ge 1 \Leftrightarrow m - 1 \le 2 \Leftrightarrow m \le 3\) 

  Kết hợp điều kiện m nguyên dương \( \Rightarrow m \in \left\{ {1;2;3} \right\}\) 

  Vậy có 3 giá trị m thảo mãn yêu cầu bài toán

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON