ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ một tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 câu bài tập, người ta tạo thành các đề thi. Biết rằng một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất 1 câu lý thuyết và 1 câu bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề khác nhau?

  • A. 100
  • B. 36
  • C. 96
  • D. 60

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để chọn được 3 câu hỏi trong đó có ít nhất 1 câu lý thuyết và 1 câu bài tập ta chia thành 2 TH:

  TH1: Chọn 1 câu lý thuyết và 2 câu bài tập có: \(C_4^1.C_6^2\) cách chọn.

  TH2: Chọn 2 câu lý thuyết và 1 câu bài tập có: \(C_4^2.C_6^1\) cách chọn.

  Như vậy có: \(C_4^1.C_6^2 + C_4^2.C_6^1= 96\) cách chọn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66254

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON