YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để khử hoàn toàn 12 gam CuO cần vừa đủ V lít NH3 ở đktc. Giá trị của V là?

  • A. 1,12 lít    
  • B. 2,24 lít      
  • C. 3,36 lít       
  • D. 4,48 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(V = 2.0,15:3.22,4 = 2,24\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON