ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để thu được 22,9 gam axit picric cần m gam phenol. Giá trị của m là? Biết hiệu suất phản ứng đạt 94%.

  • A. 9,4 gam     
  • B. 15 gam
  • C. 12 gam        
  • D. 10 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(m = \frac{{22,9}}{{229}}:0,94.94 = 10{\rm{ gam}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON