ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có các phát biểu sau:

       (a) Mọi este khi xà phòng hóa đều tạo ra muối và ancol

       (b) Phản ứng tổng hợp este xảy ra chậm và thuận nghịch.

       (c) Amilopectin, tơ tằm, lông cừu là polime thiên nhiên.

       (d) Cao su Buna–S được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

       (e) H2SO4 đặc chỉ đóng vai trò chất hút nước trong phản ứng tổng hợp este

       (f) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau

       (g) Protein dạng sợi dễ dàng tan vào nước tạo thành dung dịch keo

       (h) Amilozơ và amilopectin đều có các liên kết α-1,4-glicozit

  Có mấy phát biểu sai?

  • A. 7
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (a), (d), (e), (f), (g).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75486

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON