ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit cần dùng vừa hết 0,375 mol O2 sinh ra 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Mặt khác, nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được a gam kết tủa. Miền giá trị của a là?

  • A. 32,4 ≤ a < 75,6.   
  • B. 48,6 ≤ a < 64,8. 
  • C. 21,6 ≤ a ≤ 54.   
  • D. 27 ≤ a < 108.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({n_X} = 0,{15^{mol}} \to \overline C  = 2 \to X\left\{ \begin{array}{l}
  HCHO\\
  RCHO
  \end{array} \right.\)

  \( \to 2{n_X} < {n_{Ag}} < 4{n_X} \to 32,4 < a < 64,8\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75507

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON