ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dung dịch (đặc) nào sau đây khi tiếp xúc với dung dịch NH3 đặc sẽ tạo thành khói trắng?

  • A. Dung dịch HCl   
  • B. Dung dịch AgNO3      
  • C. Dung dịch NaOH    
  • D. Dung dịch AlCl3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  HCl + NH3 → NH4Cl (khói trắng)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75458

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON