ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit?

  • A. HI < HBr < HCl < HF 
  • B. HF < HCl < HBr < HI
  • C. HI < HF < HCl < HBr 
  • D. HCl < HBr < HF < HI

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhận xét: tính axit thể hiện ở việc tách ion H khỏi hợp chất.

  Tính ion của các phi kim F > Cl > Br > I Nên HF < HCl < HBr < HI.

  Vậy ta chọn B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON