YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp E gồm este hai chức Y mạch hở và este đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2 và H2O bằng 1,36 mol. Cho ancol T tác dụng với Na (dư), thoát ra 1,792 lit khí (đktc); biết để đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 1,4 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y có giá trị gần nhất với

  • A. 66%.
  • B. 71%.    
  • C. 62%.    
  • D. 65%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({n_{OH(ancol)}} = 0,08.2 = 0,{16^{mol}}\) → X là este của phenol

  \({n_X} = \frac{{0,28 - 0,16}}{2} = 0,{06^{mol}} \to {n_Y} = 0,{08^{mol}}\)

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  C{O_2}:{x^{mol}}\\
  {H_2}O:{y^{mol}}
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 1,36\\
  2x + y + 0,14.3 = 0,22.2 + 0,06 + 1,08.2
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,88\\
  y = 0,48
  \end{array} \right.\)

  \(Z\left\{ \begin{array}{l}
  RCOONa:0,{22^{mol}}\\
  R'ONa:0,{06^{mol}}
  \end{array} \right.\left\{ \begin{array}{l}
  C{H_2} = CH - COONa\\
  {C_6}{H_5}ONa
  \end{array} \right.\)

  \({n_{{O_2}/(T)}} = 1,4 - 1,08 = 0,{32^{mol}} \to T:{C_3}{H_8}{O_2} \to Y:{(C{H_2} = CHCOO)_2}{C_3}{H_6}\)

  \( \to \% {m_Y} = 62,37\% \)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75499

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON