AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: 

  • A. Ba, Ag, Au.    
  • B. Fe, Cu, Ag.        
  • C. Al, Fe, Cr.    
  • D. Mg, Zn, Cu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Loại A C D vì chứa lần lượt Ba, Al và Mg chỉ có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>