AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng giữa FeCO3 và dung dịch HNO3 loãng tạo ra: 

  • A. khí CO2, NO.      
  • B. khí NO, NO2.
  • C. khí NO2, CO2.
  • D. khí N2, CO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Ta có phản ứng như sau:

  FeCO3 + HNO3loãng → Fe(NO3)3 + CO2↑ + NO↑ + H2O.

  ⇒ 2 khí gồm CO2 và NO 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>