AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân không hoàn toàn a gam tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Val trong môi trường axit, thu được 0,2 mol Gly–Ala, 0,3 mol Gly–Val, 0,3 mol Ala và m gam hỗn hợp 2 amino axit Gly và Val. Giá trị của m là 

  • A. 57,2. 
  • B. 82,1.           
  • C.  60,9.   
  • D. 60,9.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Nhận thấy sau khi thủy phân ala nằm trong 0,2 mol Gly–Ala và 0,3 mol Ala

  ⇒ nTetrapeptit = ∑nAla = 0,2 + 0,3 = 0,5 mol.

  Bảo toàn gốc Gly ⇒ nα–amino axit = 0,5×2 – 0,2 – 0,3 = 0,5 mol.

  Bảo toàn gốc Val ⇒ nα–amino axit = 0,5 – 0,3 = 0,2 mol.

  ⇒ m = 0,5×75 + 0,2×117 = 60,9 gam 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>