AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ? 

  • A. C2H5OH và CH3OCH2CH3.                 
  • B. CH3OCH3 và CH3CHO.
  • C. CH3CH2CHO và CH3CHOHCH3.   
  • D. CH2=CHCH2OH và CH3CH2CHO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>