YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất Y (C2H7O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp có tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 18,84 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là 

  • A. 23,54 gam    
  • B. 20,62 gam     
  • C. 29,06 gam   
  • D. 14,62 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   

  Đáp án A

  Hỗn hợp X chứa Y (C2H7O2N) ⇒ Y là HCOONH3CH3 

  và Z có CTPT (C4H12O2N2) ⇒ Z là H2NCH2COOH3NC2H5.

  X + NaOH → 2 amin là CH3NH2 và C2H5NH2 với tỉ lệ 3 : 2.

  + Lập pt theo tỉ lệ mol và pt theo mhỗn hợp ⇒ nY = 0,06 và nZ = 0,04

  Vì 18,84÷9,42 = 2 ⇒ nY = 0,06×2 = 0,12 và nZ = 0,04×2 = 0,08.

  X + HCl thu được 0,12 mol CH3NH3Cl + 0,08 mol C2H5NH3Cl 

  Ngoài ta còn có còn 0,08 mol ClH3NCH2COOH nữa

  ⇒ mMuối = 23,54 gam 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA