AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thí nghiệm sau:

              (1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2.

              (2) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl.

              (3) Sục khí CO2 vào dung dịch HNO3.

              (4) Nhỏ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH.

  Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là 

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Số TN xảy ra phản ứng hóa học gồm (1) (2) và (4) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>