AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khí CO qua m gam X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc , nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 ( đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối sunfat trung hòa. Giá trị của m là: 

  • A. 6,80     
  • B. 7,12     
  • C. 13,52       
  • D.  5,68

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Sau khi hỗn hợp X bị CO lấy đi 1 phần oxi ⇒ Chất rắn Y.

  + Đặt nFe/Y = a và nO/Y = b ta có:

  PT bảo toàn electron: 3a – 2b = 2nSO2 = 0,09 mol (1)

  PT theo muối Fe2(SO4)3: 200a = 18 (2)

  + Giải hệ (1) và (2) ta có: a = b = 0,09 mol

  ⇒ mY = 0,09×(56+16) = 6,48 gam.

  + Mà nO bị lấy đi bởi CO = nCaCO3 = 0,04 mol

  ⇒ nX = mY + mO bị lấy đi = 6,48 + 0,04×16 = 7,12 gam 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA