YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có ba chất rắn riêng biệt: Al, Mg, Al2O3. Dung dịch có thể phân biệt được 3 chất rắn trên là:

  • A. NaOH.
  • B. HCl.
  • C. HNO3 loãng.
  • D. CuCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiện tượng
  Al: tan, có khí xuất hiện.
  Mg: không tan.
  Al2O3: tan.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON