AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm canxi cacbua và nhôm cacbua trong dung dịch HCl thu được hỗn hợp khí gồm chất nào sau đây:

  • A. C2H2 và CH4
  • B. CH4 và H2.
  • C. CH4 và C2H6.
  • D. C2H2 và H2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CaC2 + 2HCl → CaCl2 + C2H2
  Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4
  ⇒ Hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>