AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp A gồm Al4C3 và CaC2 vào nước dư được dung dịch X, a gam kết tủa Y và hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy thu được vào dung dịch X thì thu được thêm a gam kết tủa nữa. Hai chất Al4C3 và CaC2 trong A được trộn với tỉ lệ mol là?

  • A. 2 : 1.
  • B. 1 : 2.
  • C. 1 : 1.
  • D. 1 : 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt số mol \(n_{Al_4C_3} = x, n_{CaC_2} = y\)
  ⇒ Trong Y có:\(n_{Al(OH)_3} = 4x -2y, n_{Ca((Al(OH)_4)_2} = y, n_{CH_4} = 3x ; n_{C_2H_2} = y\).
  Đốt cháy thì số mol CO2 thu được là \(n_{CO_2} = 3x + 2y\) (Bảo toàn C).
  ⇒ Kết tủa lúc sau thu được là \(n_{Al(OH)_3} = 2y\).
  Theo bài ra, ta có \(4x - 2y = 2y \Rightarrow x = y\) ⇒ tỉ lệ 1 : 1.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>