AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau: Al → X → Y → AlCl3. X, Y có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây?

  • A. Al(OH)3, Al(NO3)
  • B. Al(OH)3, Al2O3
  • C. Al2(SO4)3, Al2O3
  • D. Al2(SO4)3, Al(OH)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
  Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4
  Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA