AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M để hòa tan hết tối đa m gam Al2O3. Giá trị của m là:

  • A. 15,3.
  • B. 5,1.
  • C. 20,4.
  • D. 10,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2NaOH +Al2O3 → 2NaAlO2 +H2O
  0,2                        0,1
  \(\Rightarrow m_{Al_{2}O_{3}} = 0,1. 102 = 10,2 \ g\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>