AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 200 ml dung dịch chứa AlCl3 0,75M và HCl 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

  • A. 7,80
  • B. 3,09
  • C. 11,70
  • D. 5,85

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ba(OH)2: 0,3                    AlCl3: 0,15                        HCl: 0,1
  H+ + OH- → H2O
  0,1     0,1
  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3
  0,15 → 0,45       0,15
  Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O
  0,05 ←        0,05
  Kết tủa Al(OH)3: 0,1 ⇒ m = 7,8 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>