YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch natri aluminat đến dư thì:

  • A. Không có phản ứng xảy ra.
  • B. Tạo kết tủa Al(OH)3, phần dung dịch chứa Na2CO3.
  • C. Tạo kết tủa Al(OH)3, phần dung dịch chứa NaHCO3.
  • D. Tạo kết tủa Al(OH)3, sau đó kết tủa bị hòa tan lại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phản ứng: CO2 + NaAlO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA