• Câu hỏi:

  Chức năng của ADN là :

  • A. Cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào
  • B. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
  • C. Lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
  • D. Trực tiếp ra tế bào chất để tổng hợp Prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC