YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho số phức z có điểm biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ Oxy là điểm M(3;- 5). Xác định số phức liên hợp \(\overline z \) của z.

  • A. \(\overline z  = 3 + 5i.\)
  • B. \(\overline z  =  - 5 + 3i.\)
  • C. \(\overline z  = 5 + 3i.\)
  • D. \(\overline z  = 3 - 5i.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  M(3;- 5) là điểm biểu diễn của số phức \(z=3-5i\).

  Số phức liên hợp \(\overline z \) của z là: \(\overline z  = 3 + 5i.\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80518

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON