YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính khoảng cách từ điểm A đến (A’BD) theo a.

  • A. \(2a\sqrt 3 .\)
  • B. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{3}.\)
  • C. \(a\sqrt 3 .\)
  • D. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{6}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp:

  Cho tứ diện vuông ABCD (vuông tại đỉnh A), AH là đường vuông góc ứng với mặt huyền, khi đó:

  \(\frac{1}{{A{H^2}}} = \frac{1}{{A{B^2}}} + \frac{1}{{A{C^2}}} + \frac{1}{{A{D^2}}}\) 

  Cách giải:

  AA’BD là tứ diện vuông tại đỉnh A

  \( \Rightarrow \frac{1}{{{{\left( {d\left( {A;\left( {A'BD} \right)} \right)} \right)}^2}}} = \frac{1}{{A{B^2}}} + \frac{1}{{A{C^2}}} + \frac{1}{{A{D^2}}} = \frac{3}{{{a^2}}} \Rightarrow d\left( {A;\left( {A'BD} \right)} \right) = \frac{a}{{\sqrt 3 }} = \frac{{a\sqrt 3 }}{3}\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80827

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON