YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hai số phức \({z_1} = 1 + 2i;{z_2} = 2 - 3i\) . Xác định phần ảo của số phức \({z_1} - 2{z_2}\) 

  • A. 3
  • B. -3
  • C. 8
  • D. -8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  {z_1} - 2{z_2} = 1 + 2i - 2\left( {2 - 3i} \right)\\
   =  - 3 + 8i
  \end{array}\)

  Do đó: Số phức \(z_1-2z_2\) có phần ảo là \(8\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42295

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON