YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hai số phức \({z_1} = 1 + 2i;{z_2} = 2 - 3i\) . Xác định phần ảo của số phức \({z_1} - 2{z_2}\) 

  • A. 3
  • B. -3
  • C. 8
  • D. -8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  {z_1} - 2{z_2} = 1 + 2i - 2\left( {2 - 3i} \right)\\
   =  - 3 + 8i
  \end{array}\)

  Do đó: Số phức \(z_1-2z_2\) có phần ảo là \(8\).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 42295

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA