YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính S là tổng các nghiệm phức của phương trình \({z^3} - 8 = 0.\)

  • A.  \(S=0\)
  • B.  \(S=i\)
  • C.  \(S=2i\sqrt3\)
  • D.  \(S=1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  {z^3} - 8 = 0\\
   \Leftrightarrow (z - 2)({z^2} + 2z + 4) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {z = 2}\\
  {{z^2} + 2z + 4 = 0}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\\
  { \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {z = 2}\\
  {z =  - 1 + i\sqrt 3 }\\
  {z =  - 1 - i\sqrt 3 }
  \end{array}} \right. \Rightarrow S = 0.}
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1169

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON