YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kí hiệu \(z_0\) là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình \(4{z^2} - 16z + 17 = 0.\)Trên mặt phẳng toạ độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức \({\rm{w}} = i{z_0}?\)

  • A.  \({M}\left( {\frac{1}{2};2} \right).\)
  • B. \({M}\left( {-\frac{1}{2};2} \right).\)
  • C.  \({M}\left( {-\frac{1}{4};1} \right).\)
  • D. \({M}\left( {\frac{1}{4};1} \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(4{z^2} - 16z + 17 = 0\)

  \(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} z = \frac{{16 + 4i}}{8} = \frac{{i + 4}}{2}\\ z = \frac{{16 - 4i}}{8} = \frac{{ - i + 4}}{2} \end{array} \right.\)

  Do đó: \({z_0} = \frac{{i + 4}}{2} \)

  \(\Rightarrow i{z_0} = \frac{{ - 1 + 4i}}{2} = - \frac{1}{2} + 2i\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF