YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình \({z^2} + 2z + 2 = 0\) trên tập số phức ta được hai nghiệm \({z_1},\,{z_2}\). Tính tích \({z_1}.{z_2}\).

  • A. z1.z2=0
  • B. z1.z2=1
  • C. z1.z2=2
  • D. z1.z2=3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({z^2} + 2z + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} {z_1} = - 1 + i\\ {z_2} = - 1 - i \end{array} \right.\)

  Vậy \({z_1}.{z_2} = 2\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1168

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON