AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho cây hoa đỏ ( P) tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Nếu lấy tất cả các cây hoa hồng ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì tỷ lệ thu được ở F2 là

  • A. 100% cây hoa hồng     
  • B. 5 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng
  • C. 3 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng
  • D. 8 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tỷ lệ kiểu hình ở F1: 9 đỏ:3 hồng: 3 vàng: 1 trắng → tính trạng màu sắc hoa do 2 gen tương tác bổ sung tạo nên

  Quy ước gen:

  A-B- hoa đỏ                       aaB- hoa vàng

  A-bb hoa hồng                   aabb hoa trắng

  Vậy số hoa hồng ở F1 có kiểu gen: 1AAbb: 2 Aabb cho hoa hồng tự thụ phấn ta được

  (2A:1a)(2A: 1a)bb= 8/9 A-bb: 1/9 aabb hay 8 hồng: 1 trắng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>