YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho cây hoa đỏ ( P) tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Nếu lấy tất cả các cây hoa hồng ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì tỷ lệ thu được ở F2 là

  • A. 100% cây hoa hồng     
  • B. 5 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng
  • C. 3 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng
  • D. 8 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tỷ lệ kiểu hình ở F1: 9 đỏ:3 hồng: 3 vàng: 1 trắng → tính trạng màu sắc hoa do 2 gen tương tác bổ sung tạo nên

  Quy ước gen:

  A-B- hoa đỏ                       aaB- hoa vàng

  A-bb hoa hồng                   aabb hoa trắng

  Vậy số hoa hồng ở F1 có kiểu gen: 1AAbb: 2 Aabb cho hoa hồng tự thụ phấn ta được

  (2A:1a)(2A: 1a)bb= 8/9 A-bb: 1/9 aabb hay 8 hồng: 1 trắng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF