YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trên vùng mã hóa của một gen không phân mảnh, giả sử có sự thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 134 tính từ triplet mở đầu, thì prôtêin do gen này điều khiển tổng hợp bị thay đổi như thế nào so với prôtêin bình thường?  Trên vùng mã hóa của một gen không phân mảnh, giả sử có sự thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 134 tính từ triplet mở đầu, thì prôtêin do gen này điều khiển tổng hợp bị thay đổi như thế nào so với prôtêin bình thường?  

  • A. Prôtêin đột biến bị thay đổi axít amin thứ 45
  • B. Prôtêin đột biến bị thay đổi axít amin thứ 44
  • C. Prôtêin ĐB bị mất aa thứ 44
  • D. Prôtêin ĐB bị mất aa thứ 45

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Triplet: bộ ba a.a trên mạch gốc. 

  ⇒ Prôtêin đột biến bị thay đổi axít amin thứ 44

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 760

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON