YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. xét các tổ hợp lai

  1. AAAa x AAAa ; 2.Aaaa x.Aaaa

  3. AAaa x AAAa ; 4. AAaa x Aaaa

  Theo lý thuyết , những tổ hợp lai nào cho tỷ lệ kiểu gen ở đời con là 1:2:1 ?

  • A. 1,3
  • B. 1,2
  • C. 2,3
  • D. 1,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để cho tỷ lệ kiểu gen 1:2:1 thì mỗi bên bố mẹ cho 2 loại giao tử,

  1: AAAa x AAAa = 1AAAA: 2AAAa: 1 AAaa

  2: Aaaa x.Aaaa = 1: AAaa: 2Aaaa: 1 aaaa

  3: AAaa x AAAa= ( 1/6 AA: 4/6Aa: 1/6 aa)(1/2AA: 1/2 Aa) ≠ 1:2:1

  4: AAaa x Aaaa= (1/6 AA: 4/6Aa: 1/6 aa)(1/2 Aa: 1/2aa) ≠ 1:2:1

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON