YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tử tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ làm giống từ số quả đỏ ở F1 là

  • A. 1/64
  • B. 1/27
  • C. 1/32
  • D. 27/64

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  F1 x F1:  Aa  x  Aa → F2: 1/4AA : 2/4 Aa : 1/4aa (1/4 đỏ đồng hợp : 2/4 đỏ dị hợp )

  → trong số quả đỏ thì: đồng hợp = 1/3 ; dị hợp = 2/3

  Xác suất được cả 3 quả đỏ đồng hợp  = 1/3.1/3.1/3 = 1/27

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 758

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON