YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn được F1 toàn quả dẹt; F2 gồm 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Sự di truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào?

  • A. Tương tác át chế 
  • B. Tương tác cộng gộp
  • C. Trội không hoàn toàn 
  • D. Tương tác bổ trợ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét tỉ lệ KH đời con là: 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài : 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Quy luật di truyền chi phối là: Tương tác bổ trợ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON