ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn được F1 toàn quả dẹt; F2 gồm 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Sự di truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào?

  • A. Tương tác át chế 
  • B. Tương tác cộng gộp
  • C. Trội không hoàn toàn 
  • D. Tương tác bổ trợ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét tỉ lệ KH đời con là: 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài : 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Quy luật di truyền chi phối là: Tương tác bổ trợ

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1