ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền độc lập khi lai nhiều cặp tính trạng là

  • A. Các alen tổ hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh
  • B. Các cặp alen đang xét nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau
  • C. Các cặp alen là trội- lặn hoàn toàn
  • D. Số lượng cá thể đủ lớn.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các cặp alen đang xét nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau là cơ sở của quy luật phân li độc lập.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 938

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1