YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền độc lập khi lai nhiều cặp tính trạng là

  • A. Các alen tổ hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh
  • B. Các cặp alen đang xét nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau
  • C. Các cặp alen là trội- lặn hoàn toàn
  • D. Số lượng cá thể đủ lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các cặp alen đang xét nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau là cơ sở của quy luật phân li độc lập.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 938

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ tế bào

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF